Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů dále jen GDPR.

Správce osobních údajů
Jsem správcem osobních údajů na webu www.zivotvesvete.cz a www.vsouladusesebou.cz

Určuji, jak budou vaše osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem.

Jana Kalenská, Horská 439, Vrchlabí, 54302, IČO: 72874082, zapsána v živnostenském rejstříku

(dále jen jako „Správce“)

Účely, pro které jsou údaje zpracovávány

  1. Marketingové účely

Pro účely marketingu evidujeme minimální údaje a to na základě vašeho souhlasu, který projevíte kliknutím na potvrzovací e-mail. To se nazývá double opt-in (dvojí potvrzení). Je to opatření proto, aby vás nemohl přihlásit nikdo jiný.

Pro marketingové účely evidujeme pouze váš e-mail, jméno, telefon, IP adresu, a sledujeme, jaké stránky navštěvujete, abychom přizpůsobili obsah vašim preferencím. Dále sledujeme údaje o vašem využívání e-mailingu  (doručení kampaně, otevření kampaně atd.). To proto, abychom vám  neposílali některý e-mail opakovaně.

Údaje uchováváme do doby, než odvoláte svůj souhlas se zasíláním novinek, a tipů neboli obchodních sdělení.

Odvolat souhlas je velmi jednoduché, prakticky jedním kliknutím, protože odhlašovací odkaz je v patičce každého e-mailu. Také nám můžete napsat přes kontaktní formulář a my vás odhlásíme,  ze všech budoucích e-mailů. Odhlášení je stejně jednoduché, jako přihlášení.

Prohlašujeme, že vaše údaje nebudeme předávat do třetích zemí.

  1. Obchodní účely

Až v případě, že se rozhodnete zakoupit některý náš produkt nebo službu, evidujeme kontaktní údaje, které osobně zadáte do objednávkového formuláře.

Jméno, příjmení, adresa, e-mail,(případně telefonní číslo), účetní a platební údaje (IČO, DIČ, číslo platební karty, číslo účtu). Údaje jsou nezbytné pro vaši identifikaci jako kupujícího, realizaci obchodu včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů a identifikaci vašich bezhotovostních plateb.

Vaše údaje, jakožto zákazníků, budeme zpracovávat po dobu vyřízení objednávky, a dle zákona dalších  deset let ode dne jejího skončení.

  1. Cookies – procházení webu

V případě, že užíváte naše produkty a služby nebo navštěvujete naše webové stránky, mohu  sbírat údaje o návštěvách  našich webových stránek a sledovat užívání služeb.

Tyto údaje zahrnují Vaši IP adresu, chování na webových stránkách www.zivotvesvete.cz a www.vsouladusesebou.cz. Tedy jak dlouho jste na stránce byli, z které stránky jste přišli a kdy odešli.

Tyto údaje nejdou přiřadit určitému objektu. Takové informace získáváme automatizovaně prostřednictvím cookies, nebo prostřednictvím trackovacích technologií, jelikož Vám chceme poskytovat co nejlepší službu. Vaše údaje budu zpracovávat a evidovat po dobu jednoho roku. Cookies, můžete na svém počítači zakázat.

Ochrana zabezpečení vašich údajů

S Vašimi osobními údaji, budeme nakládat zodpovědně a v souladu s platnou českou  a evropskou legislativou.

Pro zpracování osobních údajů užíváme automatizované, ale i neautomatizované prostředky.

Všechny údaje jsou uloženy na zabezpečených serverech uložených výhradně v Evropské unii. 

Osobní data jsou chráněna v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje, a míře rizika zneužití.

Přijali jsme, že budeme udržovat technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení osobních údajů a to v celém řetězci, od vložení vašeho e-mailu až po vymazání po vypršení souhlasu, nebo doby skladování údajů nutných pro splnění smlouvy, která plyne ze zákona. 
Komu mohou být osobní údaje zpřístupněny?
Osobní údaje, které zpracováváme jako správce i jako zpracovatel, může náš subjekt zpřístupňovat výhradně spolupracovníkům a zpracovatelům, kteří vykonávají administrativní a technickou podporu při provozu aplikací potřebných k provozu webu a podpůrných aplikací.

Jiným subjektům, je umožněn přístup pouze z důvodu plnění zákonných povinností.

Všichni spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně. Údaje nepředáme ani do jiných zemí EU.

Vaše práva v souvislosti se zpracováním OÚ

S Vašimi osobními údaji, budeme nakládat zodpovědně a v souladu s platnou českou  a evropskou legislativou.

Pro zpracování osobních údajů užíváme automatizované, ale i neautomatizované prostředky.

Všechny údaje jsou uloženy na zabezpečených serverech uložených výhradně v Evropské unii. 

Osobní data jsou chráněna v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje, a míře rizika zneužití.

Přijali jsme, že budeme udržovat technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení osobních údajů a to v celém řetězci, od vložení vašeho e-mailu až po vymazání po vypršení souhlasu, nebo doby skladování údajů nutných pro splnění smlouvy, která plyne ze zákona. 
Komu mohou být osobní údaje zpřístupněny?
Osobní údaje, které zpracováváme jako správce i jako zpracovatel, může náš subjekt zpřístupňovat výhradně spolupracovníkům a zpracovatelům, kteří vykonávají administrativní a technickou podporu při provozu aplikací potřebných k provozu webu a podpůrných aplikací.

Jiným subjektům, je umožněn přístup pouze z důvodu plnění zákonných povinností.

Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně. Údaje nepředáme ani do jiných zemí EU.

Jako správce zpracovávám vaše osobní údaje, máte právo se na mne kdykoliv obrátit a uplatnit právo na přístup a opravu údajů, které zpracovávám.

Máte-li pochybnosti o tom, že Vaše údaje zpracovávám v souladu se zákonem, můžete mne požádat o vysvětlení, nebo o nápravu závadného stavu, zejména požadovat blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů, případně kompletní výmaz těchto údajů. 

Vaše údaje získávám pouze na svých webových stránkách, přes formuláře s tlačítkem, kam vy osobně vyplníte svůj e-mail, případně jméno.  

Prohlášení správce OÚ

Prohlašuji, že jako správce osobních údajů svých odběratelů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů, a tedy že:

  1. zpracovávám osobní údaje svých odběratelů pouze na základě souhlasu nebo zákonného právního titulu.
  2. nepracuji s citlivými osobními údaji tj. osobní údaj vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů a genetický údaj subjektu údajů, biometrický údaj,
  3. splňuji informační povinnost vůči svým odběratelům podle zákona o ochraně osobních údajů,
  4. umožňuji svým odběratelům výkon jejich práv podle zákona o ochraně osobních údajů,
  5. plním veškeré další povinnosti správce osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů,
  6. zavazuji se v rozesílce e-mailů zohlednit jakékoliv změny v evidenci osobních údajů svých odběratelů, co nejdříve od přijetí informace o změně.