Jak se vydat se do světa nanečisto?

Myslíte si, že je možné procestovat celý svět v jedné hodině?

 

Sama si pamatuji ze svých školní let nudné výklady o různých státech v zeměpise, články o zvířatech a rostlinách v přírodovědě a nebylo úniku. S narozením svých dětí jsem si řekla, že bych byla ráda, pokud by měli učitele a vedoucí, kteří by to chtěli „dělat jinak“.

Vždy mě fascinovaly atlasy, globusy, mapy, cestování prstem po mapě, čtení o různých zajímavostech a zvyklostech ostatních národů ve světě. Představovala jsem si jaké by to bylo tam být, přes co všechno musím přejet, abych se tam dostala. Když jsem poprvé letěla na Nový Zéland přes Asii, byla jsem unešená z toho, co vidím z letadla pod sebou. Vysokánské hory, jezera, širý oceán … přesně jako v představách, když jsem klouzala prstem po glóbusu.

Cestování zůstalo mojí vášní. Ráda poznávám nové kultury, země a přírodu. Zjistila jsem, že chci toto své nadšení ze světa a poznávání všeho nového předávat dál.

 

PROJEKT ŽIVOT VE SVĚTĚ

 

A tak vznikl můj projekt Život ve světě a v něm i aktivity a hry pro poznávání světa, přírody, jiných národů a kultur, ale i sama sebe jinak!

Současný svět je plný spěchu, nových technologií, orientace na výkon, hodnocení a srovnávání. Vše se rychle mění, vzdálenosti se zkracují, lidé mají možnost pohybovat se po celé planetě.

 

Cestování je samo učení v každodenních situacíh, tudíž je velmi přínosné pro náš život. Rozšiřuje nám obzory a dává svobodu v našich životních volbách.

 

 

Považuji tedy za důležité vzdělávat děti v multikulturním vnímání světa již od školního věku. Zvyšování povědomí o jiných kulturách, zvycích, zemích, rozvíjet toleranci, komunikaci, spolupráci, boření stereotypů a předsudků, by mělo být jedním z hlavních úkolů současného vzdělávacího systému, v klasické státní škole nebo jakékoliv alternativě.

 

ORIGINÁLNÍ AKTIVITY

 

Aktivity, vytvořené v rámci projektu Život ve světě, jsem rozdělila do dvou souborů dle věku dětí:

  • VNÍMÁNÍ SVĚTA

 

Prvním je Soubor aktivit Vnímání světa určený především pro děti prvního stupně ZŠ, tedy cca od 6ti do 12ti let věku. Obsahuje 4 hry, a to Poznej kontinenty, Hra na role, Jací jsme? a Můj tajemný svět.

 

 

Tyto aktivity se zaměřují hlavně na první poznávání světa jako celku i v detailech. Představují také témata současné doby jako je tolerance k ostatním, lepší poznání ostatních i sám sebe. Hry mají formu otázek a úkolů. Na spoustu poznatků děti přijdou společně, učitel či průvodce pak jen informace doplňuje.

Aktivity jsou velmi flexibilní a vždy záleží na iniciativě dospělého, jak je uchopí, kam až se chce pouštět, kam bude děti směřovat dle jejich znalostí a dovedností. Děti si rozšíří znalosti o planetě, kulturách, o sobě samých a dostanou možnost sdílet a komunikovat na ne úplně běžná témata. V pokynech k užívání uvádím pravidla, které můžete dodržovat nebo brát jako inspiraci a hru rozvedete dále.

 

  • HRA NA SVĚT

 

Druhý soubor aktivit jsem nazvala Hra na svět. Je určený starším dětem, tedy mládeži, přibližně ve věku 12ti až 18ti let, tzn. 2. stupeň ZŠ a střední školy. Tento soubor obsahuje dvě rozsáhlejší aktivity, a to Svět plný stereotypů a Co nás propojuje napříč kulturami?

 

 

Hra Svět plný stereotypů otevírá aktuální společenské téma předsudků, programů a zajetých kolejí vnímání různých národů a kultur. Otázky a úkoly vedoucí k diskuzi se dívají na stereotypy z různých úhlů pohledu.

Oproti tomu hra s názvem Co nás propojuje napříč kulturami? ukazuje na 10ti tématech jako je hudba, gastronomie, divadlo, příroda atd. jaké motivy jsou společné pro všechny lidi bez rozdílu národnosti. Seznamuje s rozmanitostí světa, s jinými kulturami a podporuje toleranci k ostatním. Studenti zodpovídají otázky, sdílí své názory, diskutují nad tématy a plní úkoly jednotlivě nebo v týmech.

 

K oboum souborům se dostanete tudy https://www.zivotvesvete.cz/aktivity-a-hry/ a získejte více informací.

Kromě využití s dětmi a mládeží vidím příležitost v hodinách češtiny pro cizince. Konverzační témata se hodí i pro dospělé pro komunikaci v daném jazyce a vyjadřován svého názoru.

Všechny aktivity mají ANGLICKÉ VERZe. Skvěle se hodí při výuce anglického jazyka. Jsou tam témata ke konverzaci s velkým přesahem poznání světa, jiných kultur i sebe sama.

 

Věřím, že si hry užijí děti, studenti i dospělí! 🙂

 

Nejlepší je udělat si na vše svůj pohled na základě vlastní  zkušenosti.”  Jana Kalenská, autorka projektu a aktivit Život ve světě

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *