Příběh 8. – Život je krátký na to, abychom zůstávali na jednom místě

Tento příběh je od zajímavé ženy z Turecka, Esry. Potkala jsem ji při jednom školení Erasmu+ a velmi mě zaujala její jednoduchá moudrost.

O mých cestách

 

Mojí hlavní motivací k cestování bylo poznávání nových míst a lidí. První zahraniční cestu do Německa jsem podnikla, když mi bylo 13 let. Je velmi těžké přežít v zemi, kde neznáte jazyk a kulturu, a díky tomuto pocitu se v davech cítíte sami. Je velmi důležité setkat se s tímto pocitem již v raném věku. Jedná se o průlom, který pozitivně ovlivní váš pohled na život, na jiné lidi, než jste vy, na životní styl a názory. Až do tohoto věku mě nenapadlo žít v jiné zemi. Jak řekl Mevlana, slavný mystik z Anatolie: Myslel jsem si, že si špičatý konec kompasu nechám ve své domovině a budu cestovat po světě s druhým koncem. Ale teď mě přitahuje myšlenka být cizincem v jiné zemi a přizpůsobit se této zemi.

Otázka věku a zkušeností

 

Asi je to otázka věku a zkušeností. Teď se chci dostat pryč z města, kde znám každou ulici, strom, všechny jeho nedostatky i přebytky a kde mám vzpomínky na každém rohu a chci si tvořit vzpomínky nové. K tomuto rozhodnutí mi samozřejmě pomohly mé cestovatelské zážitky.

Myslím, že život je příliš krátký na to, abychom zůstali na jednom místě a s určitými lidmi. Musíme cestovat, abychom porozuměli lidstvu, pak se možná dokážeme vcítit a zabránit zlu, kdo ví?

Pozdrav z Turecka

Original for English lovers: 

About My Travels

 

My main motivation for wanting to travel was seeing new places and people. I made my first trip abroad to Germany when I was 13 years old. It is very difficult to survive in a country where you do not know the language and culture, and it is a feeling that makes you feel alone in the crowds. It is very important to meet this feeling at an early age. This is a breakthrough that positively affects your perspective on life, on people different from you, on lifestyles and views.

I never thought of living in another country until this age. As Mevlana, a famous mystic from Anatolia, said, I used to think that I would keep the pointed end of the compass in my homeland and travel the world with the other end. But now the idea of ​​being a foreigner in a different country and adapting to that country is appealing. I guess it’s a matter of age and experience. Now I want to get away from this city where I know every street, tree, all its shortcomings and surpluses and where I have memories in every corner and make new memories. Of course, my travel experiences helped me make this decision. I think life is too short to stay in one place and with certain people. We must travel to understand humanity, so maybe we can empathize and prevent evil, who knows?

From Turkey

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *