Příběh 20. – Objevujte svět!

Na jednom školení jsem potkala mladou slečnu z Řecka, Marinu, která ještě studuje univerzitu, ale už nyní je nadšená cestovatelka a založila i neziskovku, kde se zaobírají zajímavými tématy spojenými s cestováním a mladými lidmi. Marina mi poslala svůj příběh v angličtině, který jsem pro vás přeložila jako Příběh 20. Máte na výběr v jakém jazyce si ho přečtete :).

 

 

Marina’s story in English:

Travel my life

I guess it all started one day when I really wanted to see, talk, and meet new people. I started volunteering in Organisations that they worked with young people, travelling abroad etc.
I really wanted to understand where does this sparkle that made their eyes shine was coming from and after listening to their stories I knew what I wanted and what I was going to do.
My dear friend Natalia helped me find my first Erasmus+ project that took place in Georgia but unfortunately she couldn’t come with me. It was the time that the war had just started but I wasn’t afraid.
I still remember the moment that I reached the airport and how free I was feeling. I was having in my mind only the desire to meet the unknown and experience what my family, colleagues and friends had told me.
If it’s to describe it with one word, this would be unstoppable! This is what going out of your comfort zone makes you as it changes tremendously the way you see the world, it broadens your horizons.
From the time I first traveled till now I have visited 9 countries in a year and I am not regretting any of those travels, not even France that was a terrible experience 😭 . In each and every journey I had the chance to meet amazing people, visit wonderful places and test my limits.
Even this bad experience motivated me to build something in order to help other people and that’s how our organisation Physisorg was born (you can find out more at www.physisorg.com)
All in all, travelling abroad is an experience you should try for sure! Go on erasmus, go out there with friends, see the world! The world is so much more that just your amazing country 😉
Enjoy!

 

Cestování mým životem

Všechno to asi začalo jednoho dne, kdy jsem opravdu chtěla vidět, mluvit a poznávat nové lidi. Začala jsem pracovat jako dobrovolník v organizacích, které pracují s mladými lidmi, cestovat do zahraničí atd.
Opravdu jsem chtěla pochopit, odkud se bere ta jiskra, která jim rozzářila oči, a po vyslechnutí jejich příběhů jsem věděla, co chci a co budu dělat.
Moje drahá kamarádka Natalia mi pomohla najít můj první projekt Erasmus+, který se konal v Gruzii, ale bohužel nemohla jet se mnou. Bylo to v době, kdy právě začala válka, ale já se nebála.
Dodnes si pamatuji na okamžik, kdy jsem dorazila na letiště, a na to, jak jsem se cítila svobodná. V hlavě jsem měla jen touhu poznat neznámé a zažít to, o čem mi vyprávěla rodina, kolegové a přátelé.
Kdybych to měla popsat jedním slovem, bylo by to nezastavitelné! Tohle z vás udělá vystoupení z komfortní zóny, protože to ohromně změní váš pohled na svět, rozšíří vám to obzory.
Od doby, kdy jsem poprvé vycestovala, až do současnosti jsem navštívila 9 zemí za rok a nelituji žádné z těchto cest, dokonce ani Francie, která byla hrozným zážitkem 🙁 . Na každé cestě jsem měla možnost poznat úžasné lidi, navštívit nádherná místa a vyzkoušet své hranice.
I tyto špatné zkušenosti mě motivovaly k tomu, abych něco vybudovala a pomohla tak ostatním lidem, a tak se zrodila naše organizace Physisorg (více informací najdete na www.physisorg.com).

Celkově je cestování do zahraničí zážitek, který byste měli určitě vyzkoušet! Jeďte na erasmus, vyrazte tam s přáteli, poznejte svět! Svět je mnohem víc než jen vaše úžasná země.

Užijte si to!

 

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *